MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Acte legislative și normative naționale

Legislația Republicii Moldova www.legis.md , lex.justice.md

Constituția Republicii Moldova  lex.justice.md/index.php

Legea cu privire la probațiune lex.justice.md/index.php

Legea cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile din detenție lex.justice.md/index.php

Legea cu privire la funcția publică lex.justice.md/index.php

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public  lex.justice.md/index.php

Legea cu privire la petiționare lex.justice.md/index.php

Legea privind accesul la informație lex.justice.md/index.php 

Legea privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere  lex.justice.md/index.php

Legea cu privire la conflictul de interese lex.justice.md/index.php 

Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal 

lex.justice.md/index.php

Legea privind evaluarea integrității instituţionale 

lex.justice.md/md/351535/

 

 

Codurile:

 

Codul penal al Republicii Moldova  lex.justice.md/index.php

Codul de procedură penală al Republicii Moldova  

lex.justice.md/index.php 

Codul contravențional al Republicii Moldova  lex.justice.md/index.php

Codul de executare al Republicii Moldova  lex.justice.md/index.php

Codul muncii al Republicii Moldova  lex.justice.md/index.php

 

 

Acte normative:

 

Hotărîrea de Guvern nr. 827 din 10.09.2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune lex.justice.md/index.php

Hotărîrea de Guvern nr. 1006 din 29.08.2008 privind aprobarea modelului legitimaţiei şi insignei ale personalului organelor de probaţiune lex.justice.md/index.php

Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public    lex.justice.md/index.php

Hotărîrea de Guvern nr. 200 din 06.04.2012 cu privire la instituirea sărbătorii profesionale ,,Ziua funcţionarului public”  lex.justice.md/index.php

Hotărîrea de Guvern nr. 1643 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii  lex.justice.md/index.php

Hotărîrea de Guvern nr. 95 din 05.05.2009 despre aprobarea Regulamentului  privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale lex.justice.md/index.php 

Hotărîrea de Guvern nr.210 din 21.03.2013 cu privire la aprobarea Codului de etică al consilierului de probațiune  lex.justice.md/index.php

Hotărîrea de Guvern nr.746 din 26.10.2015 cu privire la crearea Consiliului național de coordonare a activității de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție lex.justice.md/index.php

Hotărîrea de Guvern nr. 1322 din 08.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor lex.justice.md/index.php, anexa 1.docanexa 2.doc

Hotărîrea de Guvern nr. 159 din 16.03.2017 cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua angajatului organelor de probațiune” lex.justice.md/index.php