MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Serviciul monitorizare electronică și tehnologii informaționale

 

Nr.

Funcția

Nume Prenume

telefon

E-mail

1.  Șef serviciu  Valeriu Melinte

 0 674 44 338

 

 v.melinte@probatiune.gov.md
2.  Inspector superior  Denis Guțu 

 0 22 28 09 76  

 067429278

 

 smeti@probatiune.gov.md