MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Serviciul monitorizare electronică și tehnologii informaționale

 

Nr.

Funcția

Nume Prenume

telefon

E-mail

1. Șef serviciu Valeriu Melinte 0 674 44 338  v.melinte@ocp.gov.md
2. Specialist superior Denis Guțu 0 22 28 09 76 smeti@probatiune.gov.md