MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Strategia de dezvoltare a sistemului de probațiune

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE PROBAȚIUNE pentru anii 2016-2020.pdf

PLANUL DE ACȚIUNI PRIVIND IMPLIMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI  DE PROBAȚIUNE  pentru anii 2016-2020.pdf

RAPORT ANUAL PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNI AL STRATEGIEI DE DEZVOLTERE A SISTEMULUI DE PROBAȚIUNE PENTRU PERIOADA  2016-2017

Analiza sisitemica și comprehensiva a Sistemului de Probațiune din Republice Moldova (Autori: Rob Allen și Vl. Grosu).pdf  Acțiunea1.1.1.p.4

Regulamentul cu privire la munca neremunerată în folosul comunității  Acțiunea 1.1.1.a.p.2

► Regulamentul privind organizarea și funcționarea inspectoratelor regionale de probațiune.pdf Acțiunea 1.1.2.p.1

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrelor instructiv-metodice.pdf Acțiunea 1.1.3.1

Curiculum pentru instruirea initială a consilierilor de probațiune.pdf  Acțiunea 1.1.8.p.2

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsa penală și persoanelor liberate din locurile de detenție .pdf  Acțiunea 2.2.1.a.p.1 Acțiunea 2.2.1.b.p.1

Metodologia de  control a activității de probațiune.pdf  Acțiunea 2.2.2.p.1

Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor .php   Acțiunea 2.2.2.p.2

Metodologie de lucru cu copiii în conflict cu legea pentru consilierii de probațiune și avocații ce acordă asistență juridică garantată de stat .pdf   Acțiunea 2.2.2.p.3

 Ghidul consilierului de probațiune „Asistență și consiliere” Acțiunea 2.2.2.p.6

Ghid - Probațiune presentințială.pdf  Acțiunea2.2.2.p.8

Ghid informativ Monitorizarea Electronică Acțiunea 2.2.2.p.12

Ghidul consilierului de probațiune în activitatea cu programe probaționale Acțiunea 2.2.2.p.14

 Programe probationale.docx

Proiect de lege privind extinderea aplicării monitorizării electronice și asupra altor categorii de persoane în conflict cu legea penală ( umanizareapedepselor penale)   Acțiune 2.2.1.c.p.2

Probațiunea presentențială în Republica Moldova Raport de cercetare .docx Acțiunea3.3.2.p1

Studiu comparativ asupra măsurilor și sancțiunilor comunitare în Europa Acțiunea 3.3.2.p.2

Raport privind Realizarea unei analize privind indicatorii necesari a fi incluși în sistemul de evidență electronică, ținînd cont de solicitările Consiliului Europei.pdf  Acțiunea 3.3.1.p.1

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului consultativ al probațiunii / Consiliul raional consultativ al probațiunii.php   Acțiunea 4.4.1.p.1