MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Acte normative care reglementează activitatea internă

 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliunlui consultativ al probațiunii / Consiliul raional consultativ al probațiunii .php

 Instrucțiunea (pdf) cu privire la organizarea activităților de probațiune sentințială și postpenitenciară în privința condamnaților adulți și minori

 Instrucțiunea (pdf) cu privire la activitățile de punere în aplicare a pedepsei penale și sancțiunii contravenționale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității -  Anexe.rar

 Instrucțiunea privind asigurarea executării măsurilor de constrîngere cu caracter educativ.doc

Regulamentul privind activitatea consilierilor de probațiune la pregătirea pentru liberare și reintegrare socială a deținuților.doc

 Recomandarea privind măsurile de prevenire a delincvenței juvenile.pdf

Recomandarea privind modul de întocmire a referatului presentințial.pdf

 Instrucțiunea - privarea de drepturi sau exercitarea anumitor funcții (anumite activități).pdf

Regulamentul privind organizarea activităților de elaborare a bugetului și achiziții în cadrul  sistemului de probațiune.pdf

Metodologia de control a activității de probațiune.pdf

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsa penală și persoanelor liberate din locurile de detenție.pdf

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrelor instructiv-metodice.pdf