MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Direcția probațiune

 
Funcția
Nume Prenume
telefon
E – mail
1
Șef direcție
Sorocean Alla
0-674-41-142
nonprevativ@probatiune.gov.md
2
Specialist principal
Juvală Ala
0-674-44-117
minori@probatiune.gov.md
3
Specialist principal
Sclearuc Adelina
0-674-41-142
nonprevativ@probatiune.gov.md
4
Specialist superior

0(22)-28-12-89
spsp@probatiune.gov.md