MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Funcții vacante

FORMULAR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE

23.05.2018  Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante libere în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune pe lîngă MJ

10.05.2018 _Lista candidatilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcției vacante publice al SMETI

10.05.2018   Lista candidaților care au promovat concursul în baza rezultatelor obiținute la proba scrisă și interviu pentru ocuparea funcției publice vacante al SMETI

10.05.2018   Lista candidatilor care au sustinut interviul pentru ocuparea funcției publice vacante al SMETI

10.05.2018  Lista candidaților care au susținut concursul la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector principal  al Serviciului Monitorizare Electronică și Tehnologii Informaționale, în cadrul Inspectoratului National de Probațiune pe lîngă MJ

04.05.2018  Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante anunțate pentru data de 07.05.2018

02.05.2018  Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune pe lîngă Ministerul Justiției

13.04.2018  Anunț cu privire la desfășurarea concursului  privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune

13.04.2018  Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de inspector principal al Serviciului Monitorizare Electronică și Tehnologii Informaționale, în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune 

29.03.2018  Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din 26.03.2018

29.03.2018  Lista candidaților care au promovat concursul în baza rezultatelor obținute la proba scrisă și interviu

29.03.2018  Lista candidaților care au susținut interviul pentru ocuparea funcției publice vacante la 26.03.2018

29.03.2018  Lista candidaților care au susținut proba scrisă și sunt admiși la interviu

22.03.2018  Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor vacante

Candidatul admis la proba interviului, din data de 19.03.2018, pentru funcția publică vacantă de Inspector principal al Serviciului Monitorizare Electronică și Tehnologii Informaționale, nu  a promovat concursul.

20.03.2018  Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de inspector principal al Serviciului Monitorizare Electronică și Tehnologii Informaționale, în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune pe lîngă Ministerul Justiției

20.03.2018  Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Inspectoratului Național de probațiune pe lîngă Ministerul Justitției

19.03.2018_Lista candidaților care au susținut proba scrisă și sunt admiși  la interviu în funcția de inspector principal al SMETI

19.03.2018_Lista candidatilor care au promovat concursul din 19.03.2018, pentru ocuparea funcției vacante publice de consilier de probațiune superior în cadrul BP Dubăsari

19.03.2018 Lista candidaților care au promovat concursul în baza rezultatelor obținute la proba scrisă și interviu  în cadrul BP Dubăsări

19.03.2018 Lista candidatilor care au sustinut proba scrisă din 19_03_2018 în cadrul BP Dubăsari

19.03.2018 Lista candidaților admiși la probă scrisă pentru ocuparea funcției vacante de inspector principal al SMETI

19.03.2018  Lista candidaților admiși la proba scrisă în BP Dubasari

13.03.2018 Anunț cu privire la organizarea concursului privind ocuparea funcțiilor în birourile de probațiune

06.03.2018 ANUNȚ cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al Inspectoratului Național de Probațiune 

06.03.2018 Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante în cadrul BP Rîșcani Nord

06.03.2018  Lista candidașilor admiși la concurs