MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Aprobarea proiectului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1322 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor

Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi proiectul cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1322 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor.

Astfel, este de menţionat faptul că în temeiul  modificărilor operate, va fi posibil de monitorizat electronic mai eficient persoanele cărora le este aplicată o măsură preventivă sub formă de arest la domiciliu sau obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara, prin intermediul unui dispozitiv special, care constă din brăţară specială sau dispozitiv mobil.

Prin urmare, întru asigurarea implementării modificărilor cadrului legal, va fi constituit Centrul de monitorizare electronică a persoanelor din subordinea Inspectoratului Naţional de Probaţiune, responsabil de asigurarea implementării supravegherii persoanelor monitorizate electronic în regim 24/24 ore.

De menţionat este important faptul că aplicarea și dezvoltarea sistemului de monitorizare electronică în Republica Moldova oferă avantaje de ordin social, economic și juridic prin: depopularea penitenciarelor și diminuarea excluderii sociale, reducerea influențelor negative ale închisorii, precum și a cheltuielilor de întreținere a condamnaților în penitenciare. Eficiența aplicării monitorizării electronice este argumentată de faptul că monitorizarea electronică se aplică și ca alternativă la detenție; este formă de supraveghere a condițiilor probațiunii şi asigură menținerea infractorului în comunitate (în familie, la studii, la locul de muncă, lîngă rudele apropiate).

În prezent Inspectoratul Naţional de Probaţiune are 34 de subiecţi supuşi monitorizării electronice.

Pentru a intra în vigoare modificările şi completările aprobate, proiectul de modificare şi completare a Hotărîrii Guvernului nr. 1322 din 8 decembrie 2016 urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Share.