MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Proiectul CoE "PROMOVAREA UNUI SISTEM DE JUSTIȚIE PENALĂ BAZAT PE RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"

În contextul proiectului CoE "PROMOVAREA UNUI SISTEM DE JUSTIȚIE PENALĂ BAZAT PE RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA", la data de 22 mai 2018, a avut loc întîlnire între dl Ghenadie CEBAN, director adjunct al INP şi direcțiile INP, cu consultanţii CoE - dl Idlir Peci, dl Eric Svanidze, dna Iuliana Elena Carbunaru, dl Martin Seddon, dl Vladimir Grosu, dl Victor Zaharia și reprezentanții CoE, dna Violeta Frunze, dna Lucia Popescu în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune.

Ședința a fost organizată în scopul evaluării sistemului de probațiune și identificării necesităților, fiind examinat proiectul Planului de lucru 2018 și au fost înaintate propuneri cu privire la activitățile cuprinse în Planul de lucru pentru 2018.

Proiectul lansat de Consiliul Europei (CoE) face parte din Planul de acțiuni CoE-Republica Moldova 2017-2020 și prevede o aliniere mai strânsă a sistemului de justiție penală din țară, inclusiv domeniul penitenciar și probațiune, cu standardele și recomandările Consiliului Europei, care are drept obiectivul general de a asigura un respect mai ridicat al drepturilor omului și al statului de drept prin asistarea autorităților naționale în construirea unui sistem de justiție penală funcțional eficient, bazat pe principiile umanizării, resocializării și justiției restaurative. 

  

Share.

Galerie foto