MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova

 În data de 21 noiembrie 2017 are loc cea de-a treia întâlnire a Grupului de lucru pentru revizuirea cadrului normativ, grup organizat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană ”Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova” (EUTAP 4).

Grupul este constituit pentru o durată de 4 luni, cu participarea unor experți naționali si internaționali, și are ca misiune revizuirea întreg cadrului normativ specific domeniului probațiunii, în scopul îmbunătățirii practicii în acord cu standardele europene în materie și în scopul consolidării instituției probațiunii în cadrul sistemului judiciar din Republica Moldova. Precizăm că Sistemul de probațiune din Republica Moldova contribuie la siguranța publică prin supravegherea și reintegrarea socială a persoanelor condamnate menținute în libertate de către instanțele judecătorești.
În cea de-a treia reuniune a Grupului se dezbate și se finalizează proiectul de Regulament privind planificarea probațiunii sentențiale în comunitate, documentcare face referire la modul în care personalul de probațiune își îndeplinește atribuțiile specifice în procesul de punerea executare a măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate, asigurând totodată reintegrarea persoanei condamnate în comunitatea din care face parte.

Precizăm că proiectul cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1643/2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, aprobat de Guvern în ședința din 07 noiembrie 2017, cuprinde și propunerile rezultate în cadrul întâlnirilor anterioare ale Grupului de lucru, propuneri la care au contribuit experți ai proiectului UE și personal din cadrul serviciului de probațiune.

Share.

Galerie foto